Naam

Stichting Korreltje Zeezout

RSIN-nummer

Vanaf 1 januari 2021 zijn wij ANBI en culturele ANBI stichting.
RSIN nummer: 8576 68 365

Doelstelling

Het organiseren van literaire/culturele evenementen en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Wij zijn 100% literair-cultureel.
Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
De stichting beoogt het algemeen nut.
De stichting heeft geen winstoogmerk.
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door een sterke samenwerking met zoveel mogelijke lokale clubs en verenigingen.

Beleidsplan

Voorzitter

Anne-Marie Maartens

Bestuurslid

Henk Zwagers

Financiële verantwoording

Contactgegevens

Burgemeester de Bruijnstraat 2
4323 LH Ellemeet
E-mail: a.maartens@icloud.com